De Sleutel tot Balans

Shiatsu Massage Geldrop

Leidraad infectiepreventie Covid-19


Triagevragenlijst 
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee 
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee 
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? a. hoesten, kuchen of niezen; b. koorts (38⁰C of hoger); c. kortademigheid. Ja / Nee 
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee 
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee 
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee 


Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen. Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is. 


7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee 
8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? a. (neus)verkoudheid, of loopneus; b. keelpijn; c. onbekende hoofdpijn; d. onbekende moeheid; e. onbekende diarree of buikklachten. Ja / Nee 


Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt. Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.


Wachtruimtes/wachttijden 
• De cliënt komt zoveel mogelijk alleen. Mensen die niet alleen kunnen komen (bijv. jonge kinderen) mogen een begeleider meenemen. 
• De cliënt komt vlak voor de afspraak pas binnen en hoeft dus niet te wachten.
• Zorg dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. 
• De therapeut is reeds beschikbaar als de cliënt binnenkomt. Plan afspraken dus (extra) ruim. 


Toilet
• Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt. Zorg dat de cliënt hiervan op de hoogte is.


Praktijkruimte
• Verwijder alles wat niet nodig is voor de behandeling uit de praktijkruimte.
• Plaats een afvalbak met zak in de praktijkruimte.
• Pas je inrichting aan zodat voldoende distantie gewaarborgd blijft.  
• Tussen de behandelingen door, dient voldoende tijd te worden ingeruimd om alle ruimtes waar de cliënt is geweest te reinigen en de ruimte eventueel te laten luchten.
• Een massagebank of behandelstoel is voorzien van een bescherming die weggegooid of uitgewassen kan worden. In geval van een behandeling met huid op huid contact mag cliënten worden gevraagd om een eigen hoeslaken en handdoeken mee te nemen naar de praktijk.
• Er kan eventueel een plexiglazenscherm tussen cliënt en behandelaar worden geplaatst. Dit ter beoordeling van de behandelaar o.b.v. inrichting van de praktijkruimte.
• In de behandelruimte zijn twee bakken/zakken aanwezig waarin de gebruikte materialen gedaan worden, na elke behandeling. Er is onderscheid in materialen: o Materialen die weggegooid worden; o Materialen die gewassen dienen te worden.
• Bij gebruik van extra materiaal: o Gebruik (indien mogelijk) pompflesjes die je met de onderarm bedient; o Gebruik zoveel mogelijk wegwerpmateriaal; o Na elk gebruik goed reinigen  


Het maken van de afspraak
Na het maken van een afspraak ontvangt de cliënt een afspraakbevestiging. Hierin staan de genomen maatregelen t.a.v. infectiepreventie Covid-19. Ook staat in de afspraakbevestiging dat bij klachten die kunnen duiden op Covid-19 (bij uzelf of bij huisgenoten, zie triagevragenlijst bovenaan deze pagina) de afspraak geannuleerd moet worden. Bij twijfel kan er te allen tijde contact worden opgenomen. 


Tijdens de afspraak 
• Cliënten blijven alsnog thuis indien zijzelf of een van hun huisgenoten symptomen hebben van Corona (zie triagevragenlijst bovenaan deze pagina). Om te voorkomen dat cliënten uit financiële overweging toch willen komen, gaat de behandelaar soepel om met zijn/haar afzegbeleid. Er worden geen kosten in rekening gebracht als een cliënt last-minute afzegt. 
• Behandelaar heeft het recht om een cliënt bij gerede twijfel t.a.v. de gezondheidstoestand niet te behandelen.

• Behandelaar ontvangt geen cliënten als hij/zij zelf of een van de huisgenoten van behandelaar symptomen heeft van Covid-19 zoals aangegeven in de triagevragenlijst bovenaan deze pagina; o Verwijs de cliënt in geval van nood door naar een collega; o Verzet de afspraak naar een latere datum; o Behandelaar staakt zijn/haar werkzaamheden tot 14 dagen na de laatste dag van de symptomen. • Volg de aanbevelingen van het RIVM op. 
• Groet elkaar zonder aanraken (geen handen geven); 
• Niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in je elleboog; 
• Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel. 
• Bij gesprekken 1,5 m afstand houden. 
• Spreek zo min mogelijk tijdens huid-op-huidcontact en fysieke onderzoeken. Dit vermindert de kans op besmetting. 
• Behandel, indien mogelijk, zo ver mogelijk bij het gezicht van de cliënt vandaan. 


Kinderen van 0 – 12 jaar
Conform het protocol van het RIVM omtrent kinderopvang, stelt de CAM-sector:
• Tussen therapeut en kind is het handhaven van 1,5 m niet altijd te handhaven; tussen de ouder en de therapeut wel.
• Er komt slechts een ouder/verzorger met het kind mee.
• Triagevragen gelden zowel voor ouder als voor kind. Heeft een van beide klachten, dan kan de behandeling niet doorgaan. 


Beschermende middelen (PBM) 
Indien de 1,5 meter gewaarborgd kan worden zijn geen verdere beschermende middelen noodzakelijk. Conform de richtlijnen van het RIVM (zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis), is het op dit moment ook niet noodzakelijk PBM te gebruiken bij behandeling van niet van Covid-19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld. Uiteraard kan deze stellingname van het RIVM veranderen. In dat geval zal dit protocol worden aangepast. Hou de actualiteiten in de gaten.